Dataskyddspolicy

Information om nya Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Konstnärsshop.se hanterar en del personuppgifter och vi är måna om att det sker på ett säkert och lagenligt sätt. Det innebär att vi förändrar vårt sätt att arbeta med personuppgifter och begränsar tillgången till sådana uppgifter. Vi behöver dock registrera en del personuppgifter från våra avtalsparter av säkerhetsskäl, för att kunna upprätthålla en bra affärsrelation samt av lagstadgade skäl.

Det är viktigt att veta att nedanstående gäller personuppgifter och inte juridisk person. Det är också bra att veta att det är ert ansvar att inhämta godkännande och informera den personal ni väljer att lämna personuppgifter till oss om. Vi är inte personuppgiftsbiträde till er men vi är skyldiga att beskriva hur vi hanterar tillhandahållna personuppgifter, vad de används till och varför vi behöver dem.

Vi använder de personuppgifter som ni valt att tillhandahålla oss för att kunna identifiera och säkerställa att personer har rätt att ingå samarbetsavtal med oss.

Vad gäller personuppgifter i övrigt – som e-postadresser, namn, telefonnummer med mera till kunder och anställda hos er som avtalspart så hanteras dessa med sekretess och största integritet. Konstnärsshop.se hanterar endast de uppgifter som behövs för att fullfölja åtagandet i vår gemensamma affärsrelation samt att följa lagstadgade skyldigheter